Kullanım Koşulları Sözleşmesi

 

www.kanunneder.com.tr'deki ağ sayfaları ve ona bağlantılı tüm sayfalar, tüm videolar ve/veya yazılı içerikler, markalar ve logolar da dahil olmak üzere Kanunneder'in sunduğu tüm hizmetler ve Kanunneder ile bağlantılı olarak Kanunneder'in zaman zaman sunduğu diğer tüm özellikler (yeni projeler ve canlı yayın içerikleri gibi) kısaca bir bütün olarak içerik ve uygulamalar (“Kanunneder” veya “Site”), Kanunneder’in malıdır ve Kanunneder tarafından işletilir. Bu siteye, kullanıcı/üye ("Kullanıcı" veya “Siz”) tarafından aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlar dahilinde erişilebilir;

1. SİTENİN KONUSU VE AMACI

1.1 Kanunneder Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya yabancı devletler mevzuatının (kanun, yönetmelik, tüzük, yönerge ve diğer yazılı kurallar bütünü) ve uygulamalarının açıklanması ve bu yönde kamunun aydınlatılmasını amaçlamaktadır. Kanunneder'in hedef kitlesi herkestir. Bu nedenle içerikler subjektiflikten mümkün olduğunca uzak, objektif hukuk normları ışığında oluşturulmaktadır.  Sitenin temel amacı kanunları ve uygulamalarını herkesin anlayabileceği bir dil ve içerikte anlatmaktır.

1.2 Kanunneder’deki içerikler mevzuat ve uygulamalarının açıklanması olduğundan dolayı kişisel görüş ve eleştirel bakış açışını içerebilir ve yalnızca oluşturulduğu zaman ve durumla ilgilidir. Bu sebeple işbu görüşlerin genel geçer ve kesin olduğu yönünde bir garanti verilmemektedir. Mevzuat ve uygulamaların çeşitli uygulayıcılar tarafından farklı yorumlanması, uygulanması ve zaman içerisinde yeni mevzuat ve uygulamalarla değiştirilmesi sebebiyle ortaya çıkacak aykırılıktan Kanunneder sorumlu değildir.

1.3 Kanunneder bir HUKUKİ DANIŞMA VE AVUKATLIK HİZMETİ SİTESİ DEĞİLDİR. Kullanıcılar ve siteyi bir şekilde kullanan 3. kişiler işbu site üzerinden herhangi bir avukatlık veya danışma hizmeti verilmediğini sitenin danışma amaçlı olmadığını, özel durumları, dava dosyaları veya herhangi bir hukuki sorunlarıyla ilgili bir hizmetin ifasını gerektiren sorularına cevap verilmeyeceğini şimdiden kabul ederler.

2. SİTEYE ERİŞİM VE KULLANIM

2.1 Bu siteye erişiminiz ve sitemiz içeriklerini izleyebilmeniz/okuyabilmeniz burada belirtilen gizlilik ve kullanım koşulları sözleşmesi (“Sözleşme" veya “Kullanım Koşulları”) ve yasalara tabidir. Bu siteye erişerek ve kullanarak siz bu koşulları tümüyle kabul etmiş olursunuz. 

2.2 Kanunneder'e kayıtlı kullanıcı olmasanız dahi, sitemize bir şekilde erişerek ya da kullanarak veya başka bir internet sitesine bir paylaşım düğmesi ve/veya köprüsü koyarak, kullanım koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bu sınırların içerisinde kalacağınızı kabul etmiş olursunuz.

2.3 Kanunneder, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda, başka hiçbir bildirime gerek kalmaksızın, bu kullanım koşullarını değiştirme, düzenleme, bazı bölümlerini çıkarma ya da ekleme hakkını saklı tutmaktadır. Aynı zamanda Kanunneder, hiçbir bildirime gerek kalmaksızın ve sorumlu olmaksızın, belirli özellik ve içeriklere limit koyabilir veya kullanıcı hesabının veya servisinin belli bir kısmını ya da tamamını kısıtlayabilir. Böyle durumlarda, değişiklikler siteye bir bildiri koyarak veya kullanıcıya e-posta gönderilerek haber verilir. Kullanıcının bu tür değişiklikler olduktan sonra siteyi kullanmaya devam etmesi kullanım koşullarının değiştirilmiş madde ve şartlarını kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ve işbu sözleşmenin yayınlanan herhangi bir değişikliği siz Kanunneder sitesini kullanırken veya bir üyesi olduğunuz süre boyunca tam olarak yürürlükte olacaktır. Bu kullanım koşullarında bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için siteyi düzenli olarak kontrol etmek ve değişiklikleri incelemek tümüyle Kullanıcının sorumluluğundadır.

2.4 Kullanıcıların üye olmak için kayıt yaparken bir parola seçmesi gerekmektedir. Parola gizliliğinin korunmasından tamamen kullanıcılar sorumludur. Kullanıcılar başka bir üyenin herhangi bir zamanda hesabını, kullanıcı adını veya parolasını kullanmamayı veya parolasını bir üçüncü şahsa açıklamamayı böylelikle kabul ederler. Hesaplarının kullanımından münhasıran kullanıcılar sorumludur. Hesaplarınızın izinsiz kullanımından veya parolanızın kullanıldığından şüphelendiğiniz durumlarda derhal info@kanunneder.com.tr adresine e-posta yollayarak tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.

3. ÜYELİK

Siteye üye olmak isteyen kişi, bir birey (fert veya şahıs) olduğu (tüzel kişi veya benzeri olmadığı) ve en az 18 yaşında bulunduğu hususunu taahhüt eder. Hukuki kişiliği, şahsi bilgileri ve/veya yaşı ile ilgili yanıltıcı ve yanlış  bilgiler sonucunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zararın ve/veya sözleşmeye ve/veya hukuka aykırılığın oluşması halinde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, aynı zamanda içerikleri izlemeye/okumaya ve Siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu ve Servislerin seçiminde, Servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul eder.

 

4. SİTE İÇERİĞİ VE İÇERİK İLE İLGİLİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1 Site ve içeriği yalnızca Kanunneder kullanıcılarının kullanımı içindir ve sadece bu sözleşmenin koşullarına uygun olarak kullanılabilir. Site içinde görüntülenen tüm materyaller (metinler, grafikler, haberler, makaleler, şekiller, sunumlar, Kullanıcı profil fotoğrafları, görüntüler, resimler ve videolar), bu sözleşmede "İçerik" olarak anılacaktır. Kullanıcı, servisler üzerinden erişilen İçerik içindeki tüm telif hakkı uyarılarını, bilgileri ve kısıtlamaları kabul etmekle mükelleftir.

4.2 Yalnızca Kanunneder’in sitesinde bulunan işbu içerikler Kanunneder’in mülkiyetinde olup Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, uluslararası düzenlemeler ve konu hakkındaki diğer yasal mevzuat tarafından korunmaktadır. Kullanıcılar veya 3. kişiler işbu içeriklerin herhangi bir bölümünü veya tamamını hiçbir şekilde yayınlayamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, tercümesini yapamaz, kullanamaz, ve/veya üzerinde değişiklik yapmak sureti ile de olsa çoğaltıp dağıtımını ve/veya satımını yapamaz. Site ve içeriklerinin yasa dışı veya yetkisiz kullanımı, kullanıcı isimlerinin ve e-posta adresleri veya diğer bilgilerinin istenmeyen amaçlar doğrultusunda toplanması veya kullanımı halinde, Kanunneder gerekli olan cezai ve hukuki her türlü tedbirin alınması için  yetkili mercilere başvuru hakkını saklı tutar.

5. SONA ERME

Her iki taraf da, herhangi bir sebeple diğer tarafa bildirimde bulunarak her an Site kullanımını sona erdirebilir. Kullanıcının bu anlaşmada belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, Kanunneder, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm içerikleri ya da siteye erişimi, geçici veya tümüyle derhal iptal edebilir veya durdurabilir. Kullanıcının hesabının sona ermesi halinde, kullanıcının siteye erişimi ve içeriklere ulaşım hakkı, hemen sona erer.

5. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

Kullanıcı işbu sözleşme ile 6563 sayılı kanun ve yönetmeliği uyarınca Kanunneder’le paylaşmış olduğu iletişim bilgileri üzerinden yeni içerikler ve sitede yapılan değişikliklerden e-posta veya kısa mesaj yoluyla haberdar edilebileceğini şimdiden kabul eder.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1 İşbu Sözleşme kullanıcının Kanunneder Sitesini kullanımı üzerine kabul edilir ve üye olunduğunda ayrıca onaylanır. İşbu Sözleşme Kullanıcı ve Kanunneder arasındaki Kanunneder sitesinin kullanımına ilişkin anlaşmanın tamamını teşkil eder. Sözleşmenin bölüm başlıkları sadece kolaylık amacını taşır ve yasal veya akdî bir etkiye sahip değildir.

6.2 İşbu Sözleşme hükümlerinden kaynaklanan bir ihtilaf ortaya çıkması halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YUKARIDAKİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ'NİN TAMAMINI OKUDUM VE ANLADIM. İŞBU SÖZLEŞMENİN BÜTÜN HÜKÜMLERİNİ KABUL EDİYORUM.