İpotek takibiyle gayrimenkul satışında ihalenin feshi sebepleri nelerdir?

269 İzlenme