89/1 Birinci haciz ihbarnamesine karşı haksız itirazın ve yalan beyanın cezası var mı?

552 İzlenme
Yayınlandı

89/1 Birinci haciz ihbarnamesine karşı haksız itirazın ve yalan beyanın cezası var mı? Tüm bu soruların cevabı www.kanunneder.com.tr de

Kategori
İcra Hukuku İcra ve İflas Hukuku